نصب مکانیکال سیل

نصب مکانیکال سیل

اگر پس از نصب مکانیکال سیل نشتی داشته باشد ، یک یا چند مورد از موارد زیر میتواند موجب آن شده باشد .

۱.اشتباه در جمع کردن (بستن )
۲.خراب شدن مکانیکال سیل های ثانویه
۳.آسیب دیدن سطوح مکانیکال سیل
۴.نیروی نامناسب فنر
۵.هم راستایی نامناسب

مسلما هر محوری برای عملکرد رضایت بخش و صحیح مکانیکال سیل مهم و حیاتی می باشند مسئله مهم و اصلی اطمینان از عدم وجود حرکت محوری شافت می باشد و اینکه سطوح مکانیکال سیل روی شافت سطوح کاملا قائم و صاف حرکت می کنند . ورودی هیچ کدام از آنها انحراف و کجی وجود نداشته باشد ‌.

ناهم محوری معمولا بیشتر از عیوب دیگری که موجب از کارافتادگی ناگهانی مکانیکال سیل شود باعث کوتاهی عمر مکانیکال سیل می شود . در عیب یابی آب بند ها پس از نصب مکانیکال سیل علت خرابی مشمول چهار عیب اول خواهد بود . ماشینیستی که نصب مکانیکال سیل را بر عهده دارد باید قبل از نصب مکانیکال سیل و بستن پمپ از چک کردن چهار مورد اول اطمینان حاصل کند . که این کار راحت تر از دوباره کاری می باشد .

سطوح آب بندی مکانیکال سیل که از کارخانه سازنده بیرون می آید با تلرانس ( باند نور هلیوم ) صاف و صیقل شده است .
برای نصب مکانیکال سیل رینگ هایی که هر دو طرف آن ها مهار می شود . باید محل های نشیمن رینگ کاملا صاف و صیقلی باشد و بین آنها واشر قرارداده شود .

در یک پمپ سطوح پمپ باید کاملا ماشین کاری شوند تا سطوح قرارگیری مکانیکال سیل کاملا صاف و عمود باشند . اگر سطوح مکانیکال سیل قبلا استفاده شده قبل از استفاده مجددا چک شود .

سطوح مکانیکال سیل را تا قبل از نصب آنها روی پمپ کاملا محافظت کنید . سطوح مکانیکال سیل آغشته به روغن را در جاهایی که گرد و خاک وجود دارد قرار داده نشود . سطوح مکانیکال سیل که در فرئون و محصولات سبک یا سیالاتی که وقتی نشت می کند تبخیر میشود ، روغن کاری نشود .

قبل از نصب مکانیکال سیل دست ها شسته شود . اگر می خواهید روی سطوح مکانیکال سیل فشار بیاورد از پارچه های تمیز استفاده شود .از قرار دادن سطوح مکانیکال سیل روی سطوح دیگر خودداری شود .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *