تعویض آب بند پمپ

تعویض آب بند پمپ

در واقع می توان گفت عمر این قطعه به دلیل فشار کار بالا بسیار پایین است و حتی ممکن است نیاز باشد که بارها تعویض آب بند پمپ انجام شود .

تعویض آب بند پمپ یا آب بند مکانیکی پمپ آب خانگی

قیمت آب بند پمپ آب خانگی مبلغ قابل توجهی نیست بلکه شما میتوانید با کمترین هزینه آنرا خریداری کنید . ولی قیمت تعویض آب بند پمپ را نیز باید در نظر بگیرید . تعویض آب بند پمپ چندان سخت نیست و نیازمند اندکی دقت و زمان است .

چه عواملی باعث خرابی و فرسودگی آب بند پمپ میشود ؟

گرمای زیاد و بالارفتن دمای الکتروموتور یا داغ بودن آب
وجود رسوبات سیالاتی که به وسیله پمپ آب خانگی پمپاژ میشوند
فشار زیاد آبی داخل پمپ

زمانی که این قطعه دچار فرسودگی میشود باید تعویض آب بند پمپ انجام شود .و باید آنرا کاملا چک و بررسی کنید .اگر کاسه نمد خراب شود آب نشت کرده و اگر وارد موتور پمپ آب خانگی شود ، باید فاتحه الکتروموتور دستگاه خود را بخوانید ! در این صورت باید تعویض آب بند پمپ انجام شود .