تولید آب بند مکانیکی

تولید آب بند مکانیکی

تولید آب بند مکانیکی با قطعات بسیار حساسی می باشند . سیل های مکانیکی در پمپ یکی از اصلی ترین قطعات می باشند که در صورت ایجاد مشکل در این قسمت به صورت کامل پمپ از کار خارج می شود.

به دلیل اهمیت بسیار زیاد تولید آب بند مکانیکی یا همان مکانیکال سیل ها در پمپ باید در انتخاب این قطعه دقت لازم انجام شود و همچنین شرایط در نظر گرفته شود از جمله موارد بسیار مهم در تعیین تولید آب بند مکانیکی مناسب برای پمپ می توان به موارد زیر اشاره کرد.

اگر یک مکانیکال سیل ( تولید آب بند مکانیکی ) که بطور متداول برای نصب داخلی طراحی و تولید آب بند مکانیکی شده است . به صورت خارجی نصب شود فشار به صورت متقابل روی سطوح عمل کرده و آن ها را از هم جدا میسازد.

اما سیستم‌های مجهز به مکانیکال سیل (تولید آب بند مکانیکی) را می‌توان در فشارهای بالا و سرعت‌های دورانی بالا نیز استفاده کرده و بدون نیاز به تعمیر و تنظیم مداوم، بهترین نتیجه را در تولید آب بند مکانیکی دریافت کرد.