مکانیکال سیل چند فنر

مکانیکال سیل چند فنر

مکانیکال سیل چند فنر Multi Spring

مکانیکال سیل چند فنر Multi Spring : برای روی هم نگه داشتن سطوح اب بندی برای جلوگیری از نشتی از مکانیکال سیل چند فنر استفاده می شود که بسته به نوع طراحی از طرح هائی نظیر سیستم های بلوز (فلزی) فنرهای مارپیچی و فنرهای موج دار استفاده می شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *