کاربرد آب بند کارتریجی

کاربرد آب بند کارتریجی

آب بند کارتریجی بصورت مجموعه مونتاژ شده کامل و جامعی بوده که کلیه متعلقات و قطعات آب بند کارتریجی ؛گلند و بوش را در یک مجموعه واحد در کنار یکدیگر قرار داده است.هنگامیکه از یک آب بند با قطعات منفک استفاده می شود لازمست تا مراحل نصب آن مطابق با فرایند نصب ارائه شده توسط سازنده وبا حداکثر دقت صورت پذیرد.استفاده از یک آب بند کارتریجی که قطعات ان بصورت یکپارچه بوده و نیازی به نصب مجزا ندارد اینکار را ساده کرده است.

چون در نصب آب بند کارتریجی نیازی به هیچگونه اندازه گیری برای نصب آنها نمیباشد لذا پروسه نصب آب بند کارتریجی ساده بوده ودر نتیجه سطح والاستورهای آنها در مقابل صدمات اتفاقی محافظت می شوند آب بندهای کارتریجی در انواع مختلفی در بازار یافت می شوند و این آب بندها می توانند فاکتورهای ریسک پذیر و همچنین ساعات تعمیرات اضافی موجود در آب بندهای با قطعات منفک را حذف نمایند.

مکانیکال سیل کارتریجی طوری طراحی شده اند که قطعات روتاری و ثابت ، فنر ها و آببند های ثانویه ، گلند ، بوش ها و همه قطعات دیگر در یک واحد مجتمع هستند . یعنی به جای اینکه چندین قطعه تکی باشند همه در یک قطعه نصب شده اند.