مکانیکال سیل کارتریجی

مکانیکال سیل کارتریجی

در مکانیکال سیل کارتریجی با قطعات منفك از هم لازمست كه هر قسمت آب بند بصورت مجزا برروي پمپ مونتاژ شود كه اين نيز به مهارت كافي و زمان لازم جهت انجام اين مونتاژ نياز خواهد داشت.

علاوه براين لازم است تا حداقل موارد زير بعنوان موارد احتياطي در هنگام مونتاژ قطعات مکانیکال سیل کارتریجی برروي پمپ مد نظر قرار بگيرد:

1-تعیین يك طول كاركرد دقيق
2-درستي و دقت در مركز سطح ثابت
3-از سطح مکانیکال سیل کارتریجی محافظت شود
4-از الاستومرها محافظت شود

هنگاميكه از مکانیکال سیل کارتریجی استفاده مي شود لازمست تا مراحل نصب مکانیکال سیل کارتریجی مطابق با فرايند نصب ارائه شده توسط سازنده وبا حداكثر دقت صورت پذيرد.

استفاده از يك مکانیکال سیل کارتریجی كه قطعات ان بصورت يكپارچه بوده و نيازي به نصب مجزا ندارد اينكار را ساده كرده است.مکانیکال سیل کارتریجی بصورت مجموعه مونتاژ شده كامل و جامعي بوده كه كليه متعلقات و قطعات آب بند ؛گلند و بوش را در يك مجموعه واحد در كنار يكديگر قرار داده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *