مکانیکال سیل دوبل

مکانیکال سیل دوبل (دبل)

مکانیکال سیل دوبل یا دبل یا Double نیز مانند سایر مکانیکال سیل ها به اتصال قطعه ها و سایر تجهیزات مربوط به سیالات کمک می کند و باعث جلوگیری از نشت سیال بر اثر اختلاف فشار بین قطعات و تجهیزات مکانیکال سیل دوبل یا دبل میشود و این کار بافث انجام پمپاژ صحیح توسط مکانیکال سیل دوبل یا دبل می شود از نام های دیگر مکانیکال سیل دوبل میتوان به مکانیکال سیل دبل ،نافی مکانیکال دبل Double یا آب بند مکانیکی دوبل اشاره نمود.

مکانیکال سیل دوبل یا دبل جزو اصلی ترین و مهم ترین قطعات استفاده شده در صنعت سیالات و گاز های کشور می باشد مکانیکال سیل دوبل نقش بسزایی در صنعت نفت،گاز،پتروشیمی و آب رسانی کشور دارد در صورت بروز مشکل در هرکدام از بخش های مکانیکال سیل دوبل یا دبل این مکانیکال سیل کارایی خود را از دست خواهد داد کارایی این مکانیکال سیل دوبل نیز مانند سایر مکانیکال سیل ها به اتصال و چسبندگی بین قطعات و تجهیزات مکانیکال سیل دوبل یا دبل ارتباط دارد.

سیل مکانیکال دبل یا دوبل از دو قسمت متحرک و ثابت تشکیل شده است که قسمت ثابت روی کاسه پمپ قرار گرفته و قسمت متحرک نیز روی مجور حرکت کننده یا چرخی پمپ قرار میگیرد مدل کاری این دو قسمت هم به این گونه میباشد که مایع با ضخامت نازک روی و بین این دو سطح قرار گرفته و عملکرد سطوح سیل مکانیکال دبل یا دوبل را بهبود می بخشد اگر سطوح مکانیکال سیل دوبل یا دبل خشک باشد باعث صدمه دیدن این سطوح میگردد پس نباید اجازه داد که این دو سطح مکانیکال سیل دوبل خشک باشند و خشک کار کنند.