مکانیکال سیل بلوز لاستیکی

مکانیکال سیل بلوز لاستیکی

مکانیکال سیل بلوز لاستیکی :(Rubber Bellows Seal)

نصب این نوع سیلها در قسمت دیگری آمده است . نیاز به پرداخت کاری محل قرار گیری این نوع سیل با انواع دیگر سیلها متفاوت است . سطح شافت باید به صورت کدر (Matte Like) باشد تا به گرفتن لاستیک روی شافت کمک نماید . برای روانکاری داخل بلوز باید از روغن یا وازلین استفاده شود تا به متورم شدن ماده ارتجاعی برای چسبیدن روی شافت کمک کند. اگر سیل برای آب بندی روغن استفاده می شود صابون خشک و باد کردن (متورم شدن سیل را تا زمانیکه محصول به آن برسد را به تاخیر می اندازد و این وقت بیشتری برای نصب سیل به شما می دهد .ولی مهم است وقتی سیل را روغن زدید با سرعت کار کنید چون لاستیک سریعا” باد می کند و می تواند سیل را در محل اشتباه روی شافت قفل می کند .

شرایط پمپ(Condition Of The Pump)

حرکت سریع شافت به جلو و عقب (حرکت محوری) حتی چند هزارم اینچی باعث کوتاهی عمر سیل می شود این مبحث در توضیحات هم محوری پمپ که می تواند موجب این حرکات کوچک اما مخرب شود شرح داده شده است .

هم محورنبودن سطح ثابت:(Stationary Ring Misalignment)

این هم محوری مهمترین عامل بحران زا در نصب سیل می باشد . موارد بسیار زیادی وجود دارد که هم محوری دقیق رینگ ثابت باعث دوبرابر شدن عمر سیل شده است .

محاسبات غيرهم محوری:(Mathemmatics Of Misalignment)

غيرهم محوری رینگ ثابت باعث حرکت رفت و برگشتی(حرکت محوری در هر دور شافت می شود : دقیقه / بار ۷۲۰۰ یک ساعت 7 بار ۴۳۲۰۰۰ یک شبانه روز / بار ۱۰۳۶۸۰۰۰
prm
۳۶۰۰ در دور
× ۶۰ x ۲۴
در اینصورت جدائی سطوح آب بندی حتی به اندازه – 1/ 10000 اینچ می تواند موجب نشتی و سایش سطوح آب بندی و پاشش سیالات به بیرون و گیر کردن یا گرفتگی فنرها , از کار افتادن سیلهای ثانویه متحرک نکک زدن سیالات با درجه حرارت بالا و دیگر مشکلاتی که عیوب سیل به آنها کمک می کند شود . سیلهای بلوزی بهتر از سیلهای فشاری از غیر هم محوری تبعیت می کنند.

خاصیت ارتجاعی 0- رینگها اغلب بهتر از تفلون هاست چون می توانند بلغزند بنابر این غیر هم محوری بسته به نوع سیلی که استفاده می شود می تواند تاثیر متفاوتی داشته باشد.یک ساعت اندازه گیر کوچک روی شافت بسته شده و نوک سوزن ساعت روی سطح محفظه آب بندی قرار گرفته حین چرخش شافت اگر بیش از 0. 005 انحراف وجود داشته باشد باید از رینگ ثابت ارتجاعی استفاده شود یا روی سطح جعبه آب بندی ماشین کاری شود . وقتی صورت جعبه آب بندی نسبت به شافت قائم می شود مهم است که از عمود بودن سطح رینگ ثابت نسبت به این دو هم مطمئن شویم که اینکار هم با ساعت اندازه گیر انجام می شود در صورتیکه در بعضی موارد می توان از فیلری که بین گلند و صورت پمپ قرار می گیرد استفاده نمود تا مطمئن شویم که اینها کاملا روی هم قرار گرفته اند. متاسفانه طرخ های زیادی از گلندها هست که هیچ راهی برای چک کردن رینگ ثابت در آنها وجود ندارد .

اگر پمپ تعمیرات اساسی می شود معمولا باید یاتاقانها عوض شوند یاتاقانها و هوزینگ را می توان توسط یک ساعت اندازه گیر که روی شافت نصب می شود و با حرکت دادن شافت چک نمود یاتاقانهای تماس زاویه ای دوردیفه بهترین نوع برینگ برای کاهش حرکت محوری شافت می باشد
تجربه اولیه این است که انحراف شعاعی بیش از ” 0. 002 اینچ برای پمپ های کوچک و 1/ 1000 اینچ به ازاء هر اینچ از قطر شافت برای پمپ های بزرگ بیشتر نباشد اگر خمیدگی محور از 5/1000 بیشتر باشد سیلها شروع به ایجاد مشکل می کنند .

کوپلینگها :(Couplings)

یک کوپلینگ غیر هم محور می تواند لرزش پیچشی را حتی از یک مجموعه بیرینگ خوب به مکانیکال سیل انتقال دهد و همینطور می تواند حرکت محوری ثابت را روی پمپ ایجاد کند.

شافت خمیده :(Bent shaft)

اگر شافت بیش از 5 / 1000 خمیدگی داشته باشد باید تعویض شود .اگر غلاف سیل باندازه کافی با شافت تماس داشته باشد که بتواند جبران خمیدگی شافت را بنماید می توان با آن مدارا کرد .

پروانه بالانس نشده:(Unbalanced Impeller)

افزایش لرزش که بوسیله یک پروانه بالانس نشده بوجود می آید می تواند موجب جدائی سطوح آب بند , کوبیده شدن شافت , فرسایش پین ها و معیوب شدن زود هنگام سیل شود .

تنش لوله ها (لوله های متصل به پمپ ):(Pipe Strain)

این تنش می تواند موجب انحراف سطوح ثابت و متحرک آب بند شده و موجب حرکت سیل جدائی سطوح آب بندی و نشتی و خرابی شود .

تغییر شکل شافت و کاویتاسیون :(Shaft Deflection And Cavitation)

تغییر شکل شافت که بعلت عملکرد نامناسب پمپ بوجود می آید می تواند موجب حرکت محوری سیل در حین چرخش پمپ شود .