مکانیکال سیل بلوز فلزی

مکانیکال سیل بلوز فلزی

مکانیکال سیل بلوز فلزی دمای بالا :(High Temperature Metal Bellows Seal)

مکانیکال سیل بلوز فلزی دما بالا برای این منظور طراحی شده اند تا بتوانند در دمای کامل محصول کار کنند و برای آب بندی نیاز به خنک کردن نداشته باشند . اکثر آب بندهای دمای بالا به صورت سفارشی ساخته می شوند. این بدان معنی است که گلندجدید و گاهی مواقع غلافها نیز هنگام تبدیل یا تعویض مکانیکال سیل ساخت یک سازنده به سازنده دیگر اجبارا باید با آن ساخته شوند .

برخی مکانیکال سیل بلوز فلزی دمای بالا که غلاف (Sleeve)آن از داخل پمپ تعویض می شود . این مکانیکال سیل بلوز فلزی دما بالا معمولا روی محور بوسیله پروانه محکم می شود و بین محور و غلاف بوسیله واشرهایی از جنس فولاد ضد زنگ آب بندی می شود . در طرح ’’SEALOL’مدل ۶۰۵ غلاف یا شافت توسط هفت واشرفلزی روی هم قرار می گیرند که ضخامت هر کدام از واشرها ۰/ ۰۱۵ اینچ می باشند . اگر محور به اندازه طول طراحیش باشد ۴ واشر استفاده می شود که سه عدد از واشرها را می توان کم وزیاد نمود تا موقعیت آب بند در هنگام تعمیرات ناشی از تنظیمات ماشین کاری و غیره امکان پذیر باشد .

برخی از مکانیکال سیل بلوز فلزی دما بالا یک ترکیب بلوزی ثابت(Stationary Bellows) هستند که این مکانیکال سیل بلوز فلزی دما بالا ، بلوزهای ثابت به صورت خودکار (Self Aligning) خود را با محور میزان می کند که در این ارایش یکی از مشکلات معمول در نصب آب بندها مرتفع میشود . توجه داشته باشید که هم راستا کردن نشتی را کاهش می دهد و در پی آن تشکیل کک در قسمت بیرونی مکانیکال سیل بلوز فلزی دما بالا را کم می کند اما در این نوع مکانیکال سیل ها نشتی جزئی که بین محور و آب بند ایجاد می شود باعث جام شدن بلوزی نمی شود که این بدلیل حرکت نسبی بین محور و بلوز است(چون محور در درون بلوز میچرخد) همچنین ترکیب پکیجی (Cartridge Assembly) نصب آنها را خیلی آسانتر می کند .

برخی مکانیکال سیل با بلوز دوار قابل استفاده در درجه حرارت بالا که این آب بند های ثانویه ثابت از جنس گرافویل اند که پس از قرار گیری غلاف یا محور در جای خود نصب می شوند . انتقال گشتاور از طریق پین یا خار محرک (Drive Log) است و معمولا در محصولاتی که خیلی لزج است و سعی در بهم چسباندن سطوح به یکدیگر را دارند و همچنین تنش پیچشی بیش از حدی را روی صفحات بلوزی اعمال می کنند از ضربه گیرها(Dampening) استفاده می شود