ذغال های صنعتی

ذغال های صنعتی

ذغال های صنعتی : ذغال های صنعتی پرتو سیل در سال ۱۳۷۹ بعنوان اولین تولید کننده جاروبکهای کربنی و آب‌بندی‌های مکانیکی و نسوزها تحت لیسانس کاربن لورن فرانسه فعالیت خود را در ایران آغاز نموده و در سال ۱۳۸۰ با اخذ نمایندگی ذغال های صنعتی به گسترش فن‌آوری و تکنولوژی ذغال های صنعتی تداوم بخشیده و در شرایط توسعه صنعتی کشور، این شرکت در جهت ارائه کیفیت بهتر ذغال های صنعتی گام برداشته و با بهره‌گیری از ثبات مدیریت و کادر متعهد و متخصص توانسته است نیاز اکثریت صنایع کشور را تامین نماید .