ساخت و تعمیر پمپ های طبقاتی

ساخت و تعمیر پمپ های طبقاتی

تعمیر پمپ های طبقاتی

تعمیر پمپ های طبقاتی وتعویض بوشهای گرافیتی ومیکانیکل سیل

تعمیر روتاری جوینت وتعویض بوش گرافیت درپوش پمپ استیل دنده‌ای با گرافیت اصلی پرتو سیل ایرانیان

جهت تعمیر پمپ های طبقاتی با پرتو سیل ایرانیان تماس حاصل فرمایید.

با مدیریت و پرسنل متخصص ساخت و تعمیر پمپ طبقاتی