ساخت قطعه های پمپ کارتریج

ساخت قطعه های پمپ کارتریج

پرتوسیل ایرانیان ساخت قطعه های پمپ کارتریج خود را مشابه با پمپ هیدرولیک ویکرز با همان ابعاد و فشار کاری تولید می کند. ساخت قطعه های پمپ کارتریج با عنوان های پمپ کارتریجی 20V، پمپ کارتریجی 25V، پمپ کارتریجی 35V و پمپ کارتریجی 45V و پمپ هیدرولیک دوبل جهت استفاده در هیدرولیک صنعتی و سری VQ را جهت استفاده در هیدرولیک راهسازی شناخته می شوند.

پمپ هیدرولیک کارتریجی سری V شرکت ایتون ویکرز EATON VICKERS دارای رنج‌های متنوع ظرفیت از حدود 5 سی‌سی تا 200 سی‌سی می‌باشد. این تقسیم بندی بر اساس سایز پوسته پمپ انجام و بر اساس سایز بدنه کلاس‌های متفاوت ظرفیت قابل استفاده می‌باشد. ورودی مکش و خروجی پمپ‌های کارترجی ویکرز را می‌توان بر اساس کاربرد در زاویه‌های مورد نظر قرار دارد. از جمله موارد مهم در استفاده پمپ‌های کارتریجی ویکرز امکان تعویض کارتریج فرسوده و تعمیر پمپ تا رسیدن به شرایط اولیه نو می‌باشد. پرتوسیل ایرانیان با ساخت قطعه های پمپ کارتریج در خدمت صنعت کشور می باشد.

ساخت قطعه های پمپ کارتریج پره ای مدل 20V
ساخت قطعه های پمپ کارتریج پره ای مدل 25V
ساخت قطعه های پمپ کارتریج پره ای مدل 25V
ساخت قطعه های پمپ کارتریج پره ای مدل 35V
ساخت قطعه های پمپ کارتریج پره ای مدل 35V
ساخت قطعه های پمپ کارتریج پره ای مدل 45V