تعمیر پمپ آب

تعمیر پمپ آب

تعمیر پمپ آب یعنی چه؟

تعمیر پمپ آب فرایند نگهداری پمپاژ روان است. پمپ ها بعد تعمیر پمپ آب برای مدت طولانی تری کار می کند. برای تعمیر پمپ آب باید به عوامل هیدرولیکی یا مکانیکی توجه کرد. تعمیر پمپ آب برای کاهش هزینه های عملیاتی پمپاژ و جلوگیری از خوردگی در پمپ های آب ضروری است. تعمیر پمپ آب ممکن است در صورت تغییر در صدای پمپ آب در حال کار ، تغییرات ناگهانی در دمای تحمل و نشت محفظه آب بندی پمپ وجود داشته باشد.

تعمیر اساسی پمپ آب توسط متخصصین پمپ از بهترین سرمایه گذاری هایی است که می توانید در طول عمر تجهیزات پمپاژ صنعتی خود انجام دهید. تعمیر پمپ آب و نگهداری از پمپ آب حیاتی است خرابی پمپ آب ناامیدکننده و هزینه بر است ، اما با بازرسی های منظم ، در نهایت قابل پیشگیری است.

تعمیر پمپ آب هنگامی ضروری است که خرابی پمپ یا علائم خرابی آشکار باشد. تعمیر پمپ آب در شرایطی که پمپ قادر به تحویل مایع یا تحویل ظرفیت ناکافی یا فشار ناکافی باشد بسیار ضروری است. در عوامل مکانیکی ، پمپ ممکن است بیش از حد انرژی مصرف کند یا علائم مشکلات مکانیکی را در قسمت های مختلف پمپ ایجاد کند. به عنوان مثال ، ممکن است نشانه هایی از مشکلات در یاتاقان ها ، صدای لرزش ، محفظه های آب بندی یا شکستگی برخی از قطعات پمپ وجود داشته باشد. بنابراین قبل از تعمیر پمپ آب ، طبقه بندی علائم و علل به طور جداگانه برای نگهداری بسیار مهم است.

در طول تعمیر پمپ آب، مراحل زیر لازم است انجام شود:

بسته بندی پمپ فرسوده می شود
بلبرینگ ها باید روغن کاری یا تعویض شوند
مهر و موم مکانیکی نیاز به تعویض دارد
اتصال باید حفظ شود
شافت موتور و پمپ باید در یک راستا قرار بگیرند

تعمیر پمپ آب به دو هدف دست می یابد:

اهداف اولیه: از خرابی جلوگیری کرده و ظرفیت پمپاژ کافی را حفظ می کند
اهداف ثانویه: هزینه بهره برداری را کاهش می دهد و عمر تجهیزات را طولانی می کند