تعمیر پمپ لوله پیتوت

تعمیر پمپ لوله پیتوت

تعمیر پمپ لوله پیتوت در پرتوسیل ایرانیان

بهترین توصیف برای پمپ لوله پیتوت، یک پمپ گریز از مرکز تک مرحله می¬باشد. قطعات کلیدی برای تعمیر پمپ لوله پیتوت، محفظه چرخان محصور و لوله پیتوت ثابت میباشند. سیال از میان کانال محصور که به قسمت روتور متصل است و بعنوان پروانه پمپ میتوان از آن نام برد، وارد محفظه چرخان میگردد و در طی این فرآیند سرعت سیال افزایش می یابد. سیال پس از خروج از پروانه پمپ به دلیل حرکت دورانی محفظه، شروع به چرخش می¬کند. لوله پیتوت ثابت از مرکز تا قطر داخلی محفظه چرخان امتداد یافته است. بدیهی است که ماکزیمم سرعت سیال در نزدیکی¬های قطر داخلی پمپ رخ خواهد داد و در این محل دقیقا ورودی لوله پیتوت قرا گرفته است.

مسیر دهانه ورودی لوله پیتوت تا قسمت دهش پمپ به صورت یک دیفیوزر طراحی شده است که این دیفیوزر هد سرعتی و نیروی گریز از مرکز را با هم ترکیب کرده و به هد کلی (تبدیل هد سرعتی به هد فشاری) پمپ تبدیل می¬کند. هد تولید شده در این حالت در حدود 1 الی 6 برابر هد تولید شده در یک پمپ گریز از مرکز مرسوم در سرعت دورانی مشابه است.طراحی ساده پمپ لوله پیتوت مجموعه ای منحصر به فرد از مزایای عملکردی است و این مزایا باعث شده که از این نوع پمپ به عنوان انتخابی مطمئن در کارکردهای فشار بالا مدنظر قرار گیرد. و نیاز به تعمیر پمپ لوله پیتوت کمتر می باشد .

تعمیر پمپ لوله پیتوت و نگهداری آسان

طراحی ساده پمپ Roto-Jet امکان تعمیر پمپ لوله پیتوت و نگهداری را آسان کرده است.به دلیل وجود قطعات متحرک محدود و پایین بودن فشار طراحی آببند مکانیکی، تعمیر پمپ لوله پیتوت و نگهداری دوره ایی با کمترین مشکل و دشواری انجام خواهد گرفت. تعمیر پمپ لوله پیتوت با جایگزینی سریع بخش دوار کامل قابل انجام است.