ویژگی آب بند مکانیکی

ویژگی آب بند مکانیکی

بهترین آب بندی تحت شرایط سرعت، فشار و دماهای بالا، مخصوصا زمانی که حداقل نشتی در نظر باشد توسط آب بند مکانیکی قابل حصول است. مزایای استفاده از سیل های مکانیکی عبارتند از

► جلوگیری از نشت مواد گران قیمت، خورنده و خطرناک آب بند مکانیکی
► کاهش هزینه نگهداری آب بند مکانیکی
► عدم نشتی های آب بند مکانیکی که باعث صدمه زدن به پمپ و یا تجهیزات جانبی آن پمپ شود.
► عدم نشتی های آب بند مکانیکی که باعث زنگ زدن و خورده شدن یاتاقان ها شود.
► عدم سایش آب بند مکانیکی در تجهیزات پمپ به خاطر وجود اجزاء آب بند
► در زمانهای متوالی نیازی به اپراتور و همچنین تعمیر و باز بینی نخواهد بود.
► کاهش زمان لازم برای تعمیر و یا آب بندی مجدد پمپ

با در نظر گرفتن اینکه بهترین انتخاب برای آب بندی کردن، مکانیکال سیل (آب بند مکانیکی) می باشد، باید طرح درستی را برای این کار انتخاب کرد. آب بند های مکانیکی انواع مختلفی برای انتخاب شدن دارند که عبارتند از:

1. مکانیکال سیل چرخان Rotating Seals
در این نوع سیل های مکانیکی، فنرها یا آکاردئونی ها با شفت می چرخند

۲. سیل مکانیکی ثابت Stationary Seals
در این نوع آب بند های مکانیکی، فنرها یا آکاردئونی ها با شفت نمی گردند

3. آب بند های الاستومری Elastomer Seals
ارینگ و یا شکل های دیگری از الاستومر را به کار می برند

8. آب بند های خارجی Outside seals

معمولا انواع مختلفی از این سیل های مکانیکی از مواد غیر فلزی برای پمپ ها ساخته می شود.

۹. مکانیکال سیل های فشنگی Cartridge seals

اینگونه آب بند های مکانیکی، کار نصب را آسان کرده و تنظیم پروانه بدون ایجاد اشکال در بار سطح سیل، امکان پذیر است.