عیب یابی آب بند مکانیکی

عیب یابی آب بند مکانیکی

بررسی قطعات :(Collect The Entire Seal)

عیب یابی یک آب بند نباید فقط به بررسی قطعاتی که مهم به نظر می رسد خلاصه شود . باید حتی الامکان هر دو قطعه چرخنده و ثابت در دسترس باشد و قادر باشید گسکتها، 0 رینگها و آب بندهای دیگر ، آستین شافت و داخل محفظه آب بند را بازرسی کنید. این ایده خوبی است که فردی را به عنوان عیب یابی کننده تمام آب بندهایی که باز می کنید داشته باشید تا بتواند اشکال آب بند را پیدا کند . ولی بهترین راه این است که روشی داشته باشیم تا هر کس بتواند از آن استفاده کند هنگامی که یک آب بند را باز می کنید قطعات متحرک و ثابت را به هم ببندید و یک برچسب محتوای اطلاعات مفید روی آن بچسبانید . • قطعات را در جائی مناسب نگه داری کنید تا زمانی که می خواهید آنها را بازرسی کنید در دسترس باشند و اگر قابل استفاده و تعمیر نمی باشند آنها را دور بیاندازید . اگر چه عیب یابی ممکن است کمک کمی به پمپ حاوی آب بند کند اما اغلب این روش ما را به مسائل مشترکی که می تواند تصحیح شوند سوق می دهد . هنگامی که دو قطعه آب بند از هم جدا می شوند، عیب یابی آنها مشکل یا غیر ممکن است , جهت تعیین علت اصلی خرابی روشهای زیر را دنبال کنید .

سایندگی های عریض: (Widened Wear Track)

سایش های عریض وقتی پهنای سایش بیشتر از عرض سطوح تماس باشد) نشانه یک ناهم محوری زیاد روی پمپ است این همچنین می تواند بدلیل خرابی برینگ ها، حرکات شلاقی شافت (Whip) تغییر شکل شافت, خمیدگی شافت یا ارتعاشات دیگر ناشی ازکاویتاسیون پمپ باشد . معمولا وسیع شدن اثرات سایش باعث مسکوت شدن سیل ( hung up ) سایش شافت و نشتی سیل می شود. اگر سیل مجبور باشد در هر بار چرخش هم بصورت شعاعی و هم بصورت محوری حرکت کند تمایل بیشتری به باز شدن سطوح آب بندی (face separaton ) بوجود می آید که باعث نشتی شده و باعث جام شدن سیل های ثانویه ( 0 – رینگ ) بالاخص وقتی 0 – رینگ ها از نوع تفلونی باشند باعث جام شدن آنها روی شافت می شود. که اقدامات اصلاحی شامل هم محوری دقیق قطعات مورد نظر و کاهش تنش های لوله کشی و کارکرد پمپ در شرایط طراحی و کاهش اصطکاک قطعات لغزنده روی شافت می باشد . اگر چه کاهش اصطکاک شافت نمی تواند باعث کم شدن سایش عریض روی سطوح آب بندی شود ولی باعث افزایش طول عمر مکانیکال سیل خواهد شد . اگر سیل بتواند با ارتعاشات و حرکات جزئی خود را سازگار کند اکثر مسائلی که باعث جدائی سطوح می شود را می تواند مرتفع نماید.

سایش نرمال سطوح: (Proper Size Wear Track)

و این نشانه مهمی است زیرا نشان می دهد که هم محوری پمپ خوب بوده و نشتی مکانیکال سیل مربوطه به سطوح آب بندی نیست . برای مثال جام شدن بلوزهای فلزی از داخل و نشتی از زیر 0رینگ بلوز یا شکسته شدن خود بلوز باعث نشتی شده است . اغلب این علامت خیلی واضح نیست زیرا 0- رینگها هنگام باز کردن خرد و متلاشی می شوند.

سایش نرمال سطوح: (Proper Size Wear Track)

این نشانه مهمی است زیرا نشان می دهد که هم محوری پمپ خوب بوده و نشتی مکانیکال سیل مربوطه به سطوح آب بندی نیست . برای مثال جام شدن بلوزهای فلزی از داخل و نشتی از زیر 0رینگ بلوز یا شکسته شدن خود بلوز باعث نشتی شده است . اغلب این علامت خیلی واضح نیست زیرا 0- رینگها هنگام باز کردن خرد و متلاشی می شوند.

حالتی که سطوح سایش باریک است هنگامی که اثر سایش نسبت به سطح تماسی آب بند باریکتر باشد به این معنی است که آب بند تحت فشار بسیار شدید قرار گرفته است و فشار زیاد آن را به طرف بیرون خم کرده است که این خم شدگی باعث می شود سطح آب بند به طرف لبه هایش آب بندی را انجام دهد . این مسئله ناشی از
طراحی غلط و تنش های فشاری اضافی روی سطوح آب بند یا ناشی از فشار بیش از حد طراحی روی سطوح آن است . اگر آب بندی در فشار پائین خوب کار دهد و مشکل در هنگامی که فشار پمپ بالا می رود پدید آید باید طراحی قوی تری را جهت کار در فشار بالا پیگیری کرد.
اثری از سایش وجود ندارد
اگر روی سطوح آب بندی مکانیکال سیل های نوع بلوز لاستیکی که برای مدتی کار کرده است اثری از سایش وجود نداشته باشد. فنر و محفظه آب بندی باید بازرسی شوند. این مبین این است که سطوح آب بندی روی هم جام شده و شافت زیر بلوز لاستیکی چرخیده است . در این حالت احتمال شکستن فنر و براق شدن آن به علت چرخش فنر روی سطحی از آب بند که ثابت شده است ممکن است اتفاق بیفتد. این مشکل اغلب به دلیل روغنکاری غلط زیر بلوز لاستیکی در هنگام نصب است این مشکل همچنین وقتی شافت لاغر باشد یا سطح آن خیلی صیقلی باشد نیز بوجود می آید .

اثر سایش با روی هم قرار دادن دو سطح آب بند بصورتی که با هم کار می کرده اند معین می شود. سایش شدید در سطح سخت آب بند ( hard face ) هنگامی که ذرات در داخل کربن فرو رفته اند و باعث سایش شده اند پدید می آید . این مشکل می تواند با بکار بردن مواد سرامیکی یا مواد Sealide بعنوان سطح سخت آب بند حل شود. در موارد حاد می توان هر دو سطح آب بند را از جنس سخت ساخت که در این نوع مواد اجسام سخت نمی تواند نفوذ کند و مشکل سایش مرتفع می گردد . هنگامی که از سطوح سخت استفاده می شود. بالانس بودن آب بندها مهم است. در صورتی که محصول عملیاتی به حرارت حساسیت دارد فلاش کردن سطوح آب بندی یا استفاده از آب بند دوبله امری ضروری است.

وجود لکه های براق روی سطح آب بند ( بدون اثر سایش):(Shiny Spot On The Face)

علت اصلی این مشکل تابدار بودن ( warping ) سطح آب بند می باشد. تاب برداشتن ناشی از فشار بیش از حد, آچار کشی غلط و ناصافی سطوح آب بندی قبل از نصب. ناصاف بودن محل نصب روی پمپ و نا مناسب بودن پیچ های گلند ( هم سایز نبودن آنها ) بوجود می آید راه حل مشکل شامل چک کردن صافی سطح آب بند قبل از نصب , چک کردن محل قرارگیری گلند روی پمپ از لحاظ صاف بودن و عمود بودن و تمیز بودن سطوح, استفاده از گلند های چهار پیچه و استفاده از گلند با جنس و ضخامت و مقاومت مناسب جهت پخش کردن نیروهای پیچ ها روی تمامی سطح آن و استفاده از تورک متر برای یکنواخت سفت کردن پیچ ها, مسائل فوق خیلی مهم هستند زیرا باعث نشتی سیل از شروع راه اندازی می شود. نشتی های جزئی دائمی باعث جام شدن 0 – رینگ ها ( hang up ) و عدم توانائی سیل در خود تمیز کاری ( Self cleaning ) می شود که باعث مسدود شدن فنرها و تشدید نشتی خواهد شد. اگر این نشانه روی سیل با درجه حرارت بالا که صافی سطح آن قبل از نصب در محدوده مجاز بوده است مشاهده شود مشکل احتمالا ناشی از تغییر شکل حرارتی در حین کار و یا در اثر انبساط قطعاتی از پمپ در اثر افزایش درجه حرارت می باشد.

لب پریدگی روی یک یا دو سطح آب بندی:(Chipped Edge On Either Or Both Faces)

لب پریدگی به دلیل جدائی سطوح آب بندی (face separation ) هنگامی که سطوح آب بندی با ضربه و به شدت به هم برخورد می کنند بوجود می آید. بیشتر این شرایط در حالتی اتفاق می افتد که مایع بین دو سطح آب بندی تبخیر می شود( مثل سیستم هایی که آب داغ پمپ می کنند) یا در سیستم هائی که در آنها احتمال وجود آب مقطر است در اثر تبخیر آب باعث افزایش حجمی بیش از هزار مرتبه می شود که می تواند باعث جدائی زیاد بین سطوح آب بندی شود ( بدلیل افزایش فشار بین دو سطح آب بند).
کار کردن پمپ در شرایط کاویتاسیون شدید همراه با مسکوت ماندن ( جام شدن ) باعث تشدید مشکل می شود. معمولا ارتعاشات کم یا نا هم محوری نمی تواند آنقدر جدائی سطح ایجاد کند که باعث لب پریدگی سطوح آب بندی شود. راه حل مشکل تبخیر مایع بین سطوح و کم کردن حرارت بین سطوح آب بندی است که با انتخاب آرایش سطوح مناسب بر اساس PV یا استفاده از سیلهای بالانس شده یا استفاده از سیل های با پهنای باریک , و یا استفاده کردن از فنر ضعیف تر و انجام Alignment دقیقتر تر برای اینکه سطوح نسبت به هم حرکت کمتر باشند و با انتخاب 2- رینگ مناسب جهت راحت تر حرکت کردن سیل و یا خنک کاری مناسب طبق روش هائی که توضیح داده شده است می تواند مشکل مرتفع شود در این نوع مایعات ( مایعاتی که آب مقطر در آنها وجود دارد) اولین کاری که باید انجام شود این است که به نحو مقتضی نسبت به جدا کردن اب مقطر آن از سیستم مایع اقدام گردد .

لب بریدگی های شدید مثل شکل فوق می تواند به علت برخورد سطوح در اثر جدائی شدید سطوح از همدیگر در مواقعی که سیال خیلی چسبنده باشد یا حرارت زیاد باعث چسبنده شدن آن شودبه وجوداید. جدائی شدید سطوح وقتی اتفاق افتد که فیلم ضخیم مایع بین دو سطح آب بندی در سیستم هایی که آب در داخل مواد نفتی وجود داشته باشد تبخیر می شود و باعث افزایش فشار بین سطوح شده و سطوح را به شدت از هم باز می کند . همچنین پمپی که در وضعیت کاویتاسیون شدید باشد می تواند باعث شکستگی روی سطوح شود .

پوسته شدن یا ورقه ای شدن سطح سخت آب بندی: (Flaking Or Peeling of a Had Faces)

سطوح سخت ساخته شده از استلایت ، سرامیک ، تنگستن کارباید و دیگر مواد, وقتی که پوشش جنس سخت روی فلز مناسبی ( Base metal ) که برای مایع سیل شونده استفاده می شود قرار نگیرند می تواند باعث پوسته پوسته شدن سطوح سخت گردد. سطوح نیاز به مقاومت شیمیائی ندارند ولی به
جای آن نیاز به سختی بالا و هدایت حرارتی بالا دارند. گرمای شدید بوجود آمده در محل اتصال سطح آب بند با فلز باعث بوجود آمدن خوردگی در محل اتصال می شود که بهترین راه حل مشکل کاربرد فلزات سخت برای سطوح آب بندی است .