Tag Archives: پمپ Sulzer

پمپ سولزر Sulzer پمپ سولزر Sulzer شرکت پمپ سولزر Sulzer شرکت پمپ سولزر Sulzer یک شرکت سوییسی است که حدود ۳ قرن قدمت دارد. در حال حاضر شرکت سولزر در بسیاری از صنایع پمپ سولزر Sulzer فعالیت دارد. طراحی و ساخت توربین، کمپرسور، موتور پمپ سولزر Sulzer، پمپ سولزر Sulzer، مخلوط کن های ایستا، سیستم […]