Tag Archives: مکانیکال سیل چند فنر

مکانیکال سیل چند فنر مکانیکال سیل چند فنر Multi Spring مکانیکال سیل چند فنر Multi Spring : برای روی هم نگه داشتن سطوح اب بندی برای جلوگیری از نشتی از مکانیکال سیل چند فنر استفاده می شود که بسته به نوع طراحی از طرح هائی نظیر سیستم های بلوز (فلزی) فنرهای مارپیچی و فنرهای موج […]