Tag Archives: ساخت آب بندی صنعتی

آب بندی صنعتی آب بندی صنعتی : مکانیکال سیل ها یا آب بندی صنعتی (Mechanical Seals) یک وسیله مکانیکی هستند که در پمپ ها و کمپرسور ها مورد استفاده قرار می گیرند. می توان عنوان کرد که آب بند های صنعتی یکی از حساس ترین و حیاتی ترین اجزاء پمپ ها می باشند که در […]