مکانیکال سیل دو تکه

مکانیکال سیل دو تکه

از مکانیکال سیل دو تکه هنگامي به جای آب بندهاي تكي استفاده مي شود كه ميزان نشتي بسيار كم مدنظر باشد. مکانیکال سیل دو تکه از دو مجموعه سطوح آب بندي كه با هم تركيب شده اند تشكيل يافته كه اين كار باعث افزايش محافظت از محيط در مقابل مايع پمپاژ شده ميباشد.

مکانیکال سیل دو تکه اغلب در موارديكه سيال از نوع فرار؛سرطانزا ؛خطرناك و دارای خاصیت روانکاری ضعیفی باشد؛مورد استفاده قرار ميگيرند.مکانیکال سیل دو تکه همواره به سه صورت می توانند قراربگیرند .

در تمامي این موارد، سیستم سيال مانع جهت نگه داشتن سيال يا گاز در بين صفحات مکانیکال سیل دو تکه مي باشد.سیال مانع،سیالی است که از یک منبع خارجی با فشاری بیشتر از فشار محفظه آب بند تامین شده باشد.

باوجود مکانیکال سیل دو تکه، سیال فرایندی از محیط اطراف ایزوله شده ودر صورت نشت مکانیکال سیل،سیال مانع که فشار بیشتری دارد مانع از نشت سیال به بیرون شده وسیال مانع داخل پمپ میگردد.کاهش فشار در معیاری جهت نشت مکانیکال سیل دو تکه خواهد بود.

ازجمله مدلهاي مکانیکال سیل دو تکه كه هزينه آنها نسبت به ساير آب بندهاي مشابه كمتر است آب بندهاي پشت به پشت (Back to Back) ميباشد.

از جمله آب بندهاي پيچيده در گروه مکانیکال سیل دو تکه مي توان به آب بندها با صفحات روبروي هم(face to face seals) اشاره كرد.
در اين آب بندها موقعيت صفحات گردنده (Rotating face) در نقطه نزديك به يكديگر بوده و اين صفحات اغلب در قسمتهاي مقابل همان صفحه ثابت عمل ميكنند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *