سفارش مکانیکال سیل

سفارش مکانیکال سیل

سفارش ساخت مکانیکال سیل

سفارش مکانیکال سیل یک سیل اساسی شامل سه سطح آب بندی است:

بخش ثابت سیل که با یک سیل استاتیک بر محفظه پمپ سوار می شود. این ممکن است با یک او-رینگ یا گسکت آب بندی شده بین قسمت ثابت و محفظه پمپ محکم شده باشد.

بخش دوار یا چرخشی سیل که معمولا با یک او-رینگ به شفت محکم می شود. همچنین این بخش آب بندی به عنوان یک بخش استاتیک در نظر گرفته می شود چون به همراه شفت می چرخد.

خود سیل مکانیکی که رابط بین بخش های استاتیک و دوار سیل است.

شرایط انتخاب آب بند مکانیکی مناسب

برای انتخاب درست یک سفارش مکانیکال سیل بایستی ابتدا به قسمت چرخشی آن توجه کرده و سپس نوع سطوح ثابت آن را مورد ارزیابی قرار دارد.عوامل فشار محیط سیل ، درجه حرارت و سرعت محور دوار ماشین (RPM) نوع سیال پمپ شونده و اندازه قطر محور دوار مکانیکال سیل را در نظر گرفت که با توجه به این مهم ، سفارش مکانیکال سیل مناسب برای پمپ انتخاب می شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *