ساخت ذغال های صنعتی

ساخت ذغال های صنعتی

ساخت ذغال های صنعتی : امروزه ساخت ذغال های صنعتی از مواد ضایعاتی، به لحاظ فراوانی مواد اولیه و سودآوری بالا از توجه ویژه ای برخوردار است. ساخت ذغال های صنعتی فشرده از ضایعات چوب تولید می شود. خاک اره ماده اولیه مورد نیاز برای ساخت ذغال های صنعتی می باشد. خط تولید ذغال های صنعتی در عین سود آوری بالا هزینه های پایینتری نسبت به سایر خطوط تولید داشته و در عین حال سود آوری بسیار بالاتری دارد.