پمپ سولزر Sulzer

پمپ سولزر Sulzer

پمپ سولزر Sulzer
شرکت پمپ سولزر Sulzer

شرکت پمپ سولزر Sulzer یک شرکت سوییسی است که حدود ۳ قرن قدمت دارد.

در حال حاضر شرکت سولزر در بسیاری از صنایع پمپ سولزر Sulzer فعالیت دارد.

طراحی و ساخت توربین، کمپرسور، موتور پمپ سولزر Sulzer، پمپ سولزر Sulzer، مخلوط کن های ایستا، سیستم های جدا کننده

مشهورترین تولیدات سولزر در دنیا پمپ های سولزر Sulzer میباشد.
ساخت پمپ سولزر Sulzer

دفتر اصلی بخش پمپ های صنعتی سولزر Sulzer در آلمان میباشد.

پمپ سولزر Sulzer تولید کننده پمپ های سانتریفوژ با راندمان بالا میباشد. پمپ OH2, انواع پمپ OH و پمپ های نفت، پمپ سولزر Sulzer نفت خام، پمپ میعانات گازی، پمپ سولزر Sulzer آب، پمپ سولزر Sulzer فاضلاب، پمپ سولزر Sulzer اسید و … توسط سولزر ساخته میشود.