تراش گرافیت

تراش گرافیت

تراش گرافیت اصلی برای پمپ استیل

تعمیر ولو آبند با کفی تنگستن وتفلوت پیک

تعمیر وساخت روتاری جونت استیل پرتو سیل ایرانیان

جهت تراش گرافیت با پرتو سیل ایرانیان تماس حاصل فرمایید.

با مدیریت و پرسنل متخصص تراش گرافیت