کاربرد آب بند مکانیکی

کاربرد آب بند مکانیکی

شاید نام آب بند را زیاد شنیده باشید و متوجه شده باشید که آب بند ها قطعات پر کاربردی هستند.یکی از جا هایی که آب بند ها یا سیل های هیدرولیکی کاربرد زیادی دارند، مدار های هیدرولیکی استآب بند ها یا سیل ها (seal) به ظاهر اشیا ساده ای هستند، اما در حقیقت اجزایی پیچیده و دقیق می باشند.مدار های هیدرولیکی بدون استفاده از سیل ها نمی توانند فشار مورد نیاز روغن را حفظ کنند.هم چنین آب بند ها از ورود آلودگی به درون سیستم جلوگیری می کنند.

به طور کلی آب بند ها به دو صورت عمل می کنند:

استاتیکی سیل ها مانع از نشت روغن از اجزای ثابت می شوند.
دینامیکی سیل ها مانع از نشت روغن از اجزای متحرک می شوند

آب بند ها بر اساس نوع و شکل دسته بندی می شوندسیل های فلزی که شبیه به رینگ های پیستون موتور هستند، از نوع دینامیکی بوده و
از جنس فولاد ساخته می شوند.این آب بند ها برای پیستون و میله پیستون کاربرد دارند. سیل های فلزی در دو نوع فنری و غیر فنری وجود دارند ساده ترین و معروف ترین نوع آب بند ها، واشر ها هستند که کاربرد استاتیکی دارند واز مواد مختلف فلزی و غیر فلزی و در شکل های مختلف ساخته می شوند