خرید آب بند مکانیکی

خرید آب بند مکانیکی

خرید آب بند مکانیکی ازپرتوسیل ایرانیان

از جمله مزایای خرید آب بند مکانیکی جلوگیری از نشت مواد گران قیمت ، خورنده و خطرناک ، مایعات سمی و گازها ، آلاینده و سرطان زا ،سیال رادیو اکتیو ، منفجره و غیره می باشد.

برای خرید آب بند مکانیکی باید ابتدا به قسمت چرخشی آن توجه کرده و سپس نوع سطوح ثابت آن را مورد ارزیابی قرار داد . عوامل فشار محیط سیل درجه حرارت و سرعت محور دوار ماشین RPM نوع سیال پمپ شونده و اندازه قطر محور دوار را در نظر گرفت که با توجه به این مهم خرید آب بند مکانیکی مناسب برای پمپ انجام می شود .

زیرا زمانی که یک سیل از کار می افتد مقدار قابل توجهی از هزینه صرف جایگزینی آن شده و در بیشتر حالات تجهیزات فرایند از کار خارج شده تا سیل مکانیکی جدید نصب شوند . لذا انتخاب و خرید آب بند مکانیکی مناسب با توجه به محیط کارکرد آن می تواند موجب بهره وری در فرایند تولید شود .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *